Info wichelroedelopen

Wichelroede lopen in Nederland

Wichelroede lopen ofwel aardmagnetisch onderzoek naar wateraders en aardstralen wordt al vele eeuwen gedaan. Tot zo’n 50 jaar geleden werd het voornamelijk gedaan om ondergronds kwelwater op te sporen. Drinkwatervoorzieningen zoals wij die nu kennen ontbraken indertijd immers. Men was toen onder andere aangewezen op relatief zuiver drinkwater uit ondergrondse bronnen (de zogenaamde wellen en wateraders).

Wat zijn wateraders?

Zoals beken en rivieren via bovengrondse beddingen regen en smeltwater naar lager gelegen gebieden afvoeren, zo doen wateraders dit via ondergrondse beddingen. Deze zijn gevormd in leem- of kleilagen. Vaak is de weg van dit water zeer lang. Soms duurt het vele jaren voor het grondwater vanuit Duitsland, de Belgische Kempen of Ardennen in Midden-, West- of Noord-Nederland aankomt. 

Waar komen wateraders voor?

Een wel in een weiland

Een wel in een weiland.

Vooral in de lage delen van Nederland, met name in de beek- en rivierdalen bevinden zich de meeste wateraders en wellen. Ook in gebieden waar vroeger moerassen waren (die later zijn gedempt voor land- en woningbouw), blijken deze vaak nog in grote mate aanwezig.
In het zuiden van Nederland op de hoge zandgronden is het wichelroede lopen het langst noodzakelijk geweest. Daar zat het drinkwater immers het diepst in de ondergrond.
Maar in vroegere eeuwen waren in heel Nederland wichelroedelopers werkzaam om in de steden en dorpen, waar het oppervlaktewater relatief bevuild was, de beste plekken aan te geven waar men dorpspompen of putten kon plaatsen.

Stralingsfrequentie

Fysiek aspect op een boom boven een waterader.

Invloed van een kruising van wateraders op een boom.


Het stromende aspect van een waterader beïnvloedt of verhoogt de stralingsfrequentie van het aardmagnetisme boven de waterader sterk. Deze verhoogde frequentie kan bij stralingsgevoelige mensen uiteenlopend vage tot zeer ernstige klachten veroorzaken. Dit geldt met name voor de plekken waar twee wateraders elkaar kruisen. Wichelroedelopers noemen dergelijke kruisingen om die reden ook wel “kankeraders”.
Op de foto is duidelijk zichtbaar wat een kruising van wateraders met de boom doet.  

Mijn werkgebied

Ik behoor tot een nieuwe generatie van wichelroedelopers, met inmiddels alweer ruim 25 jaar ervaring. De afgelopen jaren is mijn werkgebied langzamerhand uitgebreid van Zuid-Nederland naar de meer noordelijke provincies, maar ook naar Vlaanderen. Uiteraard liggen de tarieven daar een stuk hoger vanwege de afstanden er naar toe. Lees daarover meer op de pagina Wichelroede lopen onder “afspraak maken”, maar neem gerust telefonisch contact met me op of mail me: praktijkkeesvanspijk@gmail.com .