Voorkomen van straling

PREVENTIEF ADVIES

Ter voorkoming van straling kan ik preventief advies uitbrengen. Dus wilt u nieuwbouw gaan realiseren dan kan ik onderzoek doen naar aanwezige storingsvelden van wateraders al vóór de eerste spade de grond in gaat. Wanneer storingsvelden aanwezig zijn dan breng ik ze meteen in kaart en geef ik advies om te ontstoren.

Dat ontstoren gebeurt op de volgende manier. De aannemer laat tijdens de bouw stalen delen (zoals krimpnetten en balken) op een juiste wijze en op een goede plaats op het perceel aarden. Het gaat dan om koppeling van deze stalen delen via aardedraad met een aarde-pen om de weerstandswaarde c.q. ohmwaarde op een juist niveau te krijgen. Het aanwezige stoorveld kan dan bij voorbaat geneutraliseerd worden, zodat dit straks niet tijdens bewoning een negatieve invloed op je welzijn kan hebben. 

De aardedraad moet vóór het afstorten van de vloeren, door middel van klemmetjes, aan alle krimpnetten én aan alle stalen constructiedelen worden vastgemaakt. Zie op de foto de grijskleurige, golvende aardedraad en op de tekening de groenkleurige.
Deze aardedraad wordt uiteindelijk gekoppeld aan een aarde pen die niet op een waterader in de grond moet worden gebracht.

 

Ik geef op basis van een aardmagnetisch onderzoek ook een heel gericht advies om bestaande dierenverblijven zoals paardenstallen en duivenhokken (zie tekening) vrij te maken van aardmagnetische en elektromagnetische verstoringen. Want juist paarden en duiven zijn dieren die niet floreren binnen aardmagnetisch verstoorde ruimtes.