Tarieven en Informatie

Tarieven

Tarieven voor een wichelroedeloop c.q. aardmagnetisch onderzoek zijn via de mail aan te vragen. De tarieven zijn afhankelijk van de afstand van mijn woonadres tot de onderzoeklocatie.

Gelieve na afronding van het onderzoek contant te betalen of meteen via uw bank app.

Afspraken afzeggen
Afspraken die niet door kunnen gaan dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd. Gebeurt dit niet, dan ben ik helaas genoodzaakt 50% van de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Een wolkenhemel met een vliegtuigspoor
Alles is energie

Informatie algemeen

Beroepsvereniging
Ik ben niet aangesloten bij een beroepsvereniging. Dit houdt in dat de kosten van een wichelroedeloop niet worden vergoed door een zorgverzekeraar.
Om u tegemoet te komen, houd ik mijn tarief daarom zo laag mogelijk.

Verantwoordelijkheid
Omdat ik mijn informatie, inzichten, adviezen en oplossingen met de beste intentie en vooral ook vrijblijvend geef, zijn hulpvragers zelf verantwoordelijk voor hoe zij deze interpreteren en hoe zij eventuele oplossingen zelf toepassen.
Ik distantieer me daarom bij voorbaat van elke mogelijke verantwoordelijkheid daarvoor en tevens ook van eventuele materiële, financiële en persoonlijke schades.