Voorkomen van straling

Preventief advies

Ter voorkoming van straling kan ik preventief advies uitbrengen. Dus wilt u nieuwbouw gaan realiseren dan kan ik onderzoek doen naar aanwezige storingsvelden van wateraders. Dit dient bij voorkeur te gebeuren al vóór de eerste spade de grond in gaat. Wanneer storingsvelden aanwezig zijn dan breng ik ze meteen in kaart en geef ik advies om te aarden.

Dat aarden gebeurt op de volgende manier. De aannemer laat tijdens de bouw stalen delen (zoals krimpnetten en balken) op een juiste wijze en op een goede plaats op het perceel aarden. Het gaat dan om koppeling van deze stalen delen via aardedraad met een aarde-pen. Zodoende krijgt de weerstandswaarde c.q. ohmwaarde een juist niveau. Het aanwezige stoorveld wordt dan bij voorbaat geneutraliseerd. Het zal straks tijdens bewoning geen negatieve invloed meer op je welzijn hebben. 

Aardedraad op krimpnet.
Aardedraden op krimpnet
Aardedraad op krimpnetten.
Aardedraden op krimpnetten

De aardedraad moet vóór het afstorten van de vloeren, door middel van klemmetjes, aan alle krimpnetten én aan alle stalen constructiedelen worden vastgemaakt. Zie op de foto de grijskleurige, golvende aardedraad en op de tekening de groenkleurige.
Deze aardedraad wordt uiteindelijk gekoppeld aan een aarde pen die niet op een waterader in de grond moet worden gebracht.

Duivenkooien ontstoren.
DUIVENKOOIEN

Ik geef op basis van een aardmagnetisch onderzoek ook een heel gericht advies om bestaande dierenverblijven zoals paardenstallen en duivenhokken (zie tekening) vrij te maken van aardmagnetische en elektromagnetische verstoringen. Want juist paarden en duiven zijn dieren die niet floreren binnen aardmagnetisch verstoorde ruimtes.