Info bronwater zoeken

Onderzoek naar bronwater

Doorsnede grondlagen

Al meer dan 30 jaar doe ik (uiteraard met behulp van wichelroeden) aardmagnetisch onderzoek naar wateraders. Deze wateraders kunnen zoals deze site aangeeft stoorvelden veroorzaken.

Maar wateraders kunnen ook (relatief zuiver) drinkwater voor dieren en goed sproeiwater voor siertuinen of commerciële gewassen opleveren.

Voordat je opdracht geeft aan een boorbedrijf om bronwater van de juiste kwaliteit te vinden, kan ik de juiste plaats aangeven. Want soms gebeurt het dat boven een schone waterader een vervuilde waterader stroomt. Alleen een wichelroedeloper kan dat traceren. Zo voorkom je dat ijzerhoudend of vervuild water wordt aangeboord. In dat geval moet je weer op een andere plek laten boren wat onnodige extra kosten met zich meebrengt.

Wanneer er op een verkeerde plaats geboord wordt dan vervuilt de ijzerhoudende bron de schone bron. De tekening laat grondlagen met een ijzer vervuilde waterader/bron zien en een schone waterader/bron.

Ook als in dezelfde omgeving voor tuinders, boeren of particulieren (ten behoeve van waterbronnen of warmtepompen) daar doorheen is geboord, dan kan ijzerhoudend hoger gelegen water de door mij gevonden goede wateraderlaag alsnog vervuilen. En dat kan ik niet weten of voorkomen.

Helaas kan ik dus niet in álle gevallen van onderzoek naar een goede wateraderbron de kwaliteit van het water garanderen. Ook al geven mijn wichelroeden dat op een bepaalde plek aan!

Belangrijk: Wil je een bronput laten slaan, boren of pulsen, vraag dan de gemeente waar je woonhuis, bedrijf of perceel toe behoort eerst of  je er een vergunning voor nodig hebt.

Wil je meer informatie over bronwateronderzoek, neem dan contact met mij op.